మీ వ్యక్తిగత ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వండి

పాస్వర్డ్ను మర్చిపోయారా? క్రొత్త వినియోగదారు? నమోదు

వ్యక్తిగత ఖాతా

మీ కార్పొరేట్ ఖాతాకు లాగిన్ అవ్వండి

పాస్వర్డ్ను మర్చిపోయారా? క్రొత్త వినియోగదారు? నమోదు

వ్యాపార ఖాతా

లాగిన్

🔍
en
X

కార్గిల్ కార్పొరేషన్

  • సామాజిక లింకులు:

అవలోకనం

  • విభాగాలు వ్యవసాయం, పాడి
  • పోస్ట్ చేసిన ఉద్యోగాలు 18
  • వీక్షించినవి 283
  • ఉద్యోగ శీర్షిక

కంపెనీ వివరణ

గురించి

For more than 150 years, we’ve been helping people be successful. To show how, we’ve gathered stories of our work in action. Explore this collection of stories that reflect on our achievements – big and small, global and local – with our many stakeholders.

Farmer Education

In India, Cargill’s dairy farmer education program provides subsistence farmers in rural Punjab the opportunity to thrive by improving their farming practices resulting in better, more sustainable products, improved personal income and improved well-being.

Guandy Candy Company

28 years ago, two Cargill salesmen took a chance on a small, one-woman marshmallow stand in Guatemala. Today, her daughter oversees a candy empire.

టాటా పవర్

Tata Power and Cargill have partnered to develop an innovative transformer product, FR3, helping Tata realize improved sustainability, improved safety and cost savings across India.

Cargill Kitchens

Through a partnership with the Minister of Education in Honduras, the Cargill Kitchens project has resulted in greater food security, improved nutrition and increased attendance at nearly 40 schools across Honduras.

Pedro’s Story

Two generations of new Americans realizing a better life through opportunities at Cargill.

Ferrara Candy Company

The partnership between Cargill and Ferrara has led to greater success for the candy company.

Greenslit Farm

Meet a 5th generation Minnesota-based farm family who leverages the support of Cargill AgHorizon’s farm marketers to be more successful.

Indonesian schools

Long-time Cargill leader Gerrit has impacted local schools globally, raising money with co-workers through marathons. His work has allowed local schools and communities to not only exist but వృద్ధి.

అభ్యాస ప్రయాణాలు

Cargill brings వృద్ధి to life through global leadership. Profiles of stakeholder gatherings in Africa and China.

Active Jobs From Cargill Corporation